Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 7 April zal Aart Ouderkerk terugtreden als secretaris en het bestuur verlaten.

De afgelopen periode zijn we hard gegroeid. Naast 2 fantastische orkesten heeft de vereniging 28 muzikanten in opleiding, is er gestart met het 30plus initiatief en is zij volop bezig met de voorbereiding voor de Concordia Music Night. Kortom de vereniging leeft. Het bestuur zoekt dan ook vervanging van de terugtredende secretaris. Onze voorkeur gaat uit naar een kandidaat die niet meespeelt in een van de orkesten maar wel binding met de muziekvereniging heeft.

Gezamenlijk willen we de ingeslagen weg voortzetten en het succes van de vereniging garanderen.

Voor verdere inlichting kunt u terecht bij Leonard Steetsel, voorzitter@concordiaschaijk.nl of Aart Ouderkerk secretaris@concordiaschaijk.nl, mobiel:0653409923.

Namens het

Het Bestuur Muziekvereniging Concordia