Op zondag 30 juni om 14.00 uur verzorgt Concordia weer het jaarlijkse zomerconcert. De locatie is dit jaar het speelpleintje in de buurt Dotterbloem / Lisdodde / Heiheuvel. Als afsluiting van het muziekjaar en het begin van de vakantie periode verzorgen alle orkesten van de muziekvereniging ook dit jaar een mooi programma.